Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná konferencia členov KST ZVL Prešov: 28. február 2014

28. 2. 2014

Dňa 28.2.2014 s mierným oneskorením o 16:30 začala naša Členská schôdza v zasadačke AMT Servis na Hviezdoslavovej č. 22. Schôdza sa riadila schváleným programom. Najdôležitejšími bodmi programu boli: schválenie stanov Občianského združenia Klubu slovenských turistov ZVL Prešov, voľba nového predsedu a výboru klubu. Na schôdzi boli ocenení jubilanti Pavol Prokopovič, Ján Pončák a Jaroslav Vysoký. V diskusii vystúpili členovia ako aj hostia, ktorí nás informovali o svojich aktivitách. Na záver bolo premietnuté pásmo o činnosti nášho klubu v roku 2013. Počas krátkych prestávok spôsobených "štrajkom" výpočtovej techniky sme živo diskutovali a dopĺňali hovorené slovo z pásma. Celej schôdze sa zúčastnilo 18 členov neskôr prišiel ešte jeden. Nakoľko schôdza mala veľa dôležitých bodov a trvala dlho, počas premietania museli niektorí členovia a hostia naše rokovanie opustiť. 

 

Náhľad fotografií zo zložky Výročná schôdza